Optimalisering van het wagenpark: Het belang van vooruitkijken … ook wat gebruik betreft

Gezien de economische ontwrichting als gevolg van de pandemie zouden bedrijven hun post-Covid-strategie nu al moeten voorbereiden. Mogelijke besparingen identificeren, de productiviteit van het wagenpark verbeteren … Er zijn tal van ideeën die allemaal anticipatie en een uiterst methodische aanpak vereisen. Olivier Dutrech, Directeur Innovatie van FRAIKIN Group, legt uit.

Sinds de COVID-19-crisis een ongekende vertraging heeft veroorzaakt bij bedrijven en hun personeel, staat het thema van de optimalisering van het wagenpark al op de agenda. Zodra alles weer volledig is opgestart, zullen de meeste sectoren proberen om hun kosten te drukken en daarom is anticiperen van cruciaal belang. Olivier Dutrech, Directeur Innovatie, meent: “We moeten eerst en vooral nadenken over de realiteit van het gebruik, niet enkel om de huidige situatie te verbeteren, maar vooral met het oog op de toekomst!

De totale eigendomskosten correct berekenen

Het wagenpark van een bedrijf weerspiegelt de activiteiten van dat bedrijf en die zouden moeten evolueren in overeenstemming met de algemene doelstellingen. “De grootste moeilijkheid voor fleetmanagers of bedrijfsleiders bestaat er echter in de nodige afstand te bewaren om de kostenposten die de totale eigendomskosten van hun wagenpark vormen te analyseren”, merkt Olivier Dutrech op. 

De eerste stap is het opstarten van een diagnosefase. “Omdat we alleen kunnen optimaliseren wat we kunnen meten, moeten we over een globaal overzicht van het wagenpark beschikken”. In eerste instantie moet een regel voor het benoemen van elk voertuigtype worden gedefinieerd. “Het verband leggen tussen de voertuigen in het wagenpark, het werkelijke gebruik en het beheer ervan, wat ermee gedaan wordt, dat is het tweede belangrijke aspect van deze auditfase die erin bestaat het wagenpark in kaart te brengen”. De experts en consultants van FRAIKIN kunnen bedrijven helpen om de gegevens gekoppeld aan het reële gebruik van het wagenpark op elkaar af te stemmen. 

Ze houden daarbij rekening met het vertrouwelijke karakter van de gegevens en streven naar een verbetering van de praktijken van het personeel. Om een complete dienstverlening te kunnen garanderen, benchmarken we de resultaten ook op basis van onze referentiesystemen en databanken, en daarbij houden we rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren waarin onze klanten actief zijn.

Je hebt optimalisatie … en optimalisatie

Starten met een strategie voor de optimalisering van het wagenpark is enkel haalbaar als we de doelen die we willen bereiken vooropstellen. “Wanneer we het hebben over optimalisatie, denken we soms dat het enkel om kostenverlaging gaat, maar het moet ook gaan om het verbeteren van de productiviteit van het wagenpark of het verminderen van de impact op het milieu”, aldus Dutrech. Het verzamelen en analyseren van gegevens is in elk geval cruciaal. “In eerste instantie om inzicht te krijgen in het gebruik en vervolgens om de resultaten van het optimaliseringsproject te meten; het is immers de bedoeling dat dit de eerste stap wordt in een continue verbeteringsaanpak”, voegt Olivier Dutrech eraan toe. 

Indien er geen telematische installatie is, kunnen de experten van FRAIKIN gebruik maken van de gegevens die worden aangereikt door oplossingen die kunnen worden aangesloten op de sigarettenaansteker van een voertuig. Een dergelijke sensor verzamelt cruciale gegevens. Voor een efficiënte optimalisering moeten de kennis van de apparatuur en het gebruik ervan worden bekeken in verhouding tot de doelstellingen van het hoger management. “Dat de keuzes worden ondersteund binnen het bedrijf is de sleutel tot het succes van het project”, benadrukt Olivier Dutrech. “De aanbevelingen houden immers altijd praktische en organisatorische gevolgen in voor het personeel en de keuzes moeten op het terrein worden omgezet in de praktijk”.

Van totale eigendomskost naar de totale eigendomswaarde …

De rekeningen van het wagenpark enkel analyseren op basis van de totale eigendomskost houdt echter ook beperkingen in. Daarom gebruiken de experten van FRAIKIN ook een ander concept: de totale eigendomswaarde. Het idee bestaat erin rekening te houden met alle lasten die gekoppeld zijn aan het wagenpark, ook met die lasten die niet onmiddellijk zichtbaar zijn in de cijfers. “Een goed voorbeeld is het geval van een lekke band”, legt Olivier Dutrech uit. Bandenwissels zijn de zichtbare kosten. Vanuit het standpunt van de totale eigendomswaarde staat een lekke band echter ook voor de tijd dat het voertuig niet kan worden gebruikt, het verlies aan bedrijfsresultaten omdat er een vervangvoertuig moet worden uitgestuurd om de leveringstermijn te halen, de administratieve tijd die nodig is om de nieuwe band te bestellen en vervolgens te vervangen. Vaak resulteert dit dan in een tienvoud van de zichtbare kosten “. 

Denken in termen van totale eigendomswaarde in plaats van totale eigendomskosten bij een project voor de optimalisering van het wagenpark is vaak een veel grondigere benadering die ook helpt om heel wat domeinen te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn !

Partagez cet article
Partagez cet article