Herstel na COVID : Heropstart van de fleetactiviteit na de lockdown.

De wereldeconomie staat nu al enkele weken stil, maar het einde van de gezondheidscrisis is eindelijk in zicht. Nu is het alleen nog maar de vraag welke maatregelen er genomen moeten worden om het bedrijfsleven weer op te starten na afloop van de lockdownperiode. Wanneer bedrijven heropenen, volstaat het niet om gewoon operationeel te zijn. We moeten ook een echte meerwaarde bieden, zodat we kunnen helpen om de rentabiliteit voor iedereen te maximaliseren. Colin Melvin, verkoopdirecteur van FRAIKIN UK, bekijkt de situatie.

Heel wat zaken die gelden voor het Verenigd Koninkrijk, zien we terug in alle landen van de FRAIKIN-Groep. De business van de groep is tijdens de lockdown niet volledig stilgevallen. We werken immers samen met heel wat verschillende bedrijven, waaronder bepaalde medische en gezondheidsdiensten en andere essentiële logistieke ondernemingen, en dus moesten we kunnen garanderen dat de activiteiten van deze transportbedrijven in heel Europa ononderbroken konden doorgaan. In eerste instantie moesten we ervoor zorgen dat onmisbare teams van het hoofdkantoor aan telewerk konden doen en daarin zijn we geslaagd zonder verlies van werktijd voor onze klanten.

In contact blijven met klanten is van essentieel belang!

Om gedurende de hele pandemie flexibel en proactief te blijven, hebben we onze gewoontes en dagelijkse praktijken moeten herzien. Luisteren naar de adviezen en instructies van de overheid en de juiste omstandigheden creëren voor social distancing waren een prioriteit. Klanten gedurende het hele proces op de hoogte houden, is een eenvoudige manier om sterkere relaties op te bouwen. Door dagelijks samen te werken kunnen eventuele uitdagingen pragmatisch worden aangepakt en op een snelle en coherente manier worden opgelost. We moeten immers efficiënte oplossingen aanreiken wanneer de werkplek opnieuw vlot draait, en de situaties die iedereen ervaart van week tot week veranderen.

Vanuit het verkoopstandpunt van de business zal een sterk contact tijdens de crisis in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Door in de beginfase wekelijks te communiceren, wordt een kwaliteitsvolle relatie met alle klanten in stand gehouden.

Wanneer opnieuw meer en meer op kantoor gewerkt zal kunnen worden, zullen de regels voor social distancing nog steeds van kracht zijn en daarom zullen meer dan ooit adviseurs en technische teams ingezet moeten worden. Een versterking van de mobiele technische teams in 2020 is onvermijdelijk. Op die manier kunnen voertuigen ter plaatse worden onderhouden. Erwordt niet alleen tijd en geld bespaard maar ook de uptime voor wagenparken wordt gemaximaliseerd.

Je eigen team sterk en gefocust houden is in elke crisis echter even belangrijk als zorg dragen voor je klanten. COVID-19 heeft aangetoond dat de beste ondernemingen samenwerken en hun communicatie tussen de departementen en met hun klanten opdrijven. Nauwere contacten zijn nu meer dan ooit nodig.

Anticiperen op voertuigen die weer in gebruik worden genomen

Voor de lockdown wordt opgeheven, zouden bedrijven hun wagenpark moeten nakijken om er zeker van te zijn dat alle voertuigen weer optimaal presteren, ongeacht of ze ongebruikt zijn blijven staan of net overuren hebben gemaakt om noodzakelijke trajecten uit te voeren. Onderhoudspartners zullen moeten investeren in een versterking van hun onderhoudsteams en in samenwerkingen met erkende garages. Enkel de partners die nu over een planning beschikken, kunnen bedrijven helpen die of overuren hebben gemaakt, of hun activiteiten volledig hebben stopgezet.

De manier waarop voertuigen worden gebruikt, moet worden herzien, vooral wanneer het de bedoeling is dat meerdere bestuurders om de beurt achter het stuur van een enkel voertuig plaatsnemen. Ontsmettingsoplossingen zouden systematisch ter beschikking moeten worden gesteld.

Plannen maken, anticiperen en steeds een stap verder denken …

In deze ingewikkelde en verwarrende tijden moeten we open en flexibel blijven, en we moeten bereid zijn om elke dag bij te leren. Een van de lessen die we uit deze situatie getrokken hebben, is dat we, net als bij het schaken, altijd een aantal stappen vooruit moeten denken. Dat is echter niet alles! Verschillende landen zullen verschillende benaderingen en voorwaarden hanteren voor het opheffen van de lockdown. “Wat we uit de COVID-19-crisis hebben geleerd, is dat bedrijven flexibel moeten zijn. Om te kunnen reageren en er weer helemaal te staan, moet je je eindeloos kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, nieuwe informatie en voortdurend veranderende richtlijnen“, vertelt Colin Melvin.

Een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen is een belangrijke stap, maar voor de meeste bedrijven is het aanpassingsvermogen de sleutel tot een dergelijk plan. De maatregelen die worden genomen hangen af van de vereisten van de afzonderlijke landen.

De maatregelen die wij hebben genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze Engelse klanten zijn relevant gebleken, maar ze worden niet noodzakelijk precies op dezelfde manier overgenomen in andere landen waar FRAIKIN actief is“, legt Colin Melvin uit. “Om zijn beloften te kunnen nakomen neemt FRAIKIN het beste uit elk land over. We stellen vast dat onze primaire aanpak flexibel en aanpasbaar moet zijn en dat we het contact met onze klanten en teams moeten onderhouden, zodat we gemobiliseerd en reactief kunnen blijven.”

Partagez cet article
Dit artikel delen